MU Thần Ma | TEST: 02/03 - OPEN: 04/03

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 ON TMA DK 8285 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn. 2.000đ
2 ON TMA XN 8285 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản. 2.000đ
3 ON TMA MSAT 8285 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
4 ON TMA MK1 8285 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
5 ON TMA MK2 8285 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
6 ON TMA KHOATK 8285 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
7 ON TMA MOKHOATK 8285 Mở khóa tài khoản 2.000đ
8 ON TMA 7ID 8285 Lấy 7 số ID 2.000đ
9 ON TMA TLBM 8285 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
10 ON TMA KHOADO 8285 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
11 ON TMA MOKHOADO 8285 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
14 ON TMA DOISO SỐĐTMỚI 8285 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
15 ON TMA ODP 8285 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa Bảo Hiểm Item 2.000đ
16 ON TMA CRE TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 2, 4, 6 Cre/Vzen vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
17 ON TMA NAP TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1600, 3200, 5000 VND vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
18 ON TMA ZEN TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ ZEN vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
19 ON TMA HUY 8285 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
20 ON TMA CODE TANTHU 8285 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ 2.000đ
21 ON TMA CODE ZEN 8285 Nhận ngay 1 GiftCode 1 tỷ Zen vào Ngân Hàng 2.000đ
22 ON TMA CODE RS 8285 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 2.000đ
23 ON TMA CODE JW 8285 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc 2.000đ

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây