MU Thần Ma | TEST: 02/03 - OPEN: 04/03

CÁC LOẠI RÌU - AXE TRONG MU ONLINE

Rìu - Axe


Rìu nhỏ
Small Axe

Rìu Nhẹ
Hand Axe

Rìu Hai Lưỡi
Double Axe

Rìu Thợ Săn
Tomahawk

Rìu Tiên Nữ
Elven Axe

Rìu Chiến
Battle Axe

Rìu Lưỡi Bạc
Nikkea Axe

Rìu Lưỡi Vàng
Larkan Axe

Rìu Bán Nguyệt
Crescent Axe

Rìu Hoả Long
Chaos Dragon Axe
   

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 1053] 01-03-2021
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 880] 01-03-2021
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 1021] 01-03-2021
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 1016] 01-03-2021
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 917] 01-03-2021
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 1101] 01-03-2021
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 866] 01-03-2021
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 816] 01-03-2021
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 874] 01-03-2021
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 839] 01-03-2021
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 910] 01-03-2021
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 1266] 01-03-2021
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 884] 01-03-2021
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 3751] 01-03-2021
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 856] 01-03-2021
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 856] 01-03-2021
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 2184] 01-03-2021
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 2505] 01-03-2021
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 3149] 01-03-2021
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 2462] 01-03-2021
Giới thiệu sói tinh [đọc: 2035] 01-03-2021
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1937] 01-03-2021
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 2004] 01-03-2021
NPC trong game Mu Online [đọc: 2140] 01-03-2021
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 2097] 01-03-2021
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 1373] 01-03-2021
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 1360] 01-03-2021
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 1346] 01-03-2021
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 1306] 01-03-2021
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 1317] 01-03-2021
  Xem tất cả các bản tin